Förhållandevis – en bok om relationer.

151 kr kr

Kategori:

Beskrivning

En bok om hur man blir FörhållandeVis!

I boken görs försök att finna en definition av vad kärlek är, ringa in faktorer viktiga för tillfredsställelse i relationer, lyfta fram hur man kan skapa mer välfungerande parförhållanden och utreda kring genus och kön. Detta görs med avstamp i vetenskap och modern psykologi. Nya verktyg för att ta tempen på relationer och en nyligen framtagen självhjälpsterapi för par presenteras.

Böcker om kärlek och relationer och hur man lyckas med dem finns i överflöd. En förklaring till det kan vara att dessa teman är så centrala och viktiga i våra liv. En annan kan vara att de är så komplexa och svårgripbara. Den här boken om kärlek och relationer är annorlunda, med vetenskaplig förankring, modernt psykologiskt perspektiv och nya insikter och synsätt. I bästa fall lyckas den göra begreppen mer lättbegripliga och överskådliga, självkännedomen bättre och relationer gott. Beteenden, tankar, känslor och andra egenskaper som är fördelaktiga och missgynnsamma för relationer tas upp. Här finns fokus på vad som attraherar oss, vad vi ska se upp med vid partnerval, kommunikationsbrister, tankefällor, perspektivtagande, känslostyrning, otrohet, svartsjuka, medberoende, relationsvåld, jämställdhet, personbedömningar, personlighetsdrag, och betydelsen av personlighetsstörningar och psykiska sjukdomar. En analys av egenskaper hos kvinnor och män visar att vi i allmänhet är avsevärt mer lika varandra än vad som oftast framställs. Med boken följer enkla test för att ta tempen på förhållanden. Den innehåller också en nyframtagen, 25-punkters självhjälpsterapi för par, FörhållandeVis-modellen. Denna modell, med grunder i terapiformer som KBT, ACT, ICBT, PDT och DBT, är även tillämpbar för att ta sig ur ett dysfunktionellt förhållande och hitta en ny, lämpligare partner.

Om författaren
Urban Fagerholm, född 1966, boende i Huddinge, är docent, psykologstudent (med planerad examen 2018), farmaceut, organisationskonsult, egenföretagare, föreläsare och metodutvecklare. Han har tidigare författat den populärvetenskapliga boken Förutfattad Medicin.

Nu har Bibliotekstjänst sagt sitt om boken. Så här tycker de:

”Kanske är det just författarens i det här sammanhanget ovanliga bakgrund som gör FörhållandeVis till intressant läsning för tålmodiga. Han problematiserar det till synes självklara och ställer ofta tankeväckande följdfrågor. Boken skiftar ständigt perspektiv på valt ämne så att nya fasetter framträder.”
Betyg: 4 av 5 Publiceras i BTJ-häftet nr 14, 2018. Lektör Gunnar Martin Aronsson

Ytterligare information

Vikt 200 g